Người chiến thắng hàng đầu của Genesis Water Technologies cho công nghệ khử trùng Genclean AOP tại Lễ hội Nước Sydney

Genesis Water Technologies được trao Giải thưởng Sáng tạo Nước 2022 cho công nghệ chất lỏng khử trùng Genclean-Muni AOP Twitter LinkedIn Email Genesis Water Technologies nhận được danh hiệu hàng đầu là …