Những bài học hàng đầu tại Hội nghị thượng đỉnh COP27 (Theo khu vực trên thế giới)

Bài học rút ra từ Hội nghị thượng đỉnh COP27 hàng đầu (Theo khu vực trên thế giới) Twitter LinkedIn Email Hội nghị về khí hậu của Liên hợp quốc (COP27) có thể đã kết thúc, nhưng đã đến lúc…