Xu hướng nước mới nổi năm 2024: Vượt qua những thách thức mới

Khám phá các Xu hướng Nước mới nổi mới nhất năm 2024 đang định hình ngành, từ khả năng phục hồi khí hậu đến các công nghệ đổi mới để phát triển bền vững.

Các phương pháp xử lý nước hàng đầu của thành phố: Chuyển đổi chất lượng nước để tuân thủ môi trường”

Các phương pháp xử lý nước hàng đầu ở thành phố: Chuyển đổi chất lượng nước để tuân thủ môi trường ở Hoa Kỳ Gửi email Twitter LinkedIn LinkedIn Nguồn cung cấp nước ở Hoa Kỳ là một trong những …

Genesis Water Technologies giành được Giải thưởng Lãnh đạo đổi mới công nghệ năm 2024 cho Công nghệ đốt điện chuyên dụng

Genesis Water Technologies giành được Giải thưởng Lãnh đạo đổi mới công nghệ năm 2024 cho Công nghệ đông tụ điện chuyên dụng Email Twitter LinkedIn Genesis Water Technologies, công ty hàng đầu thế giới về nước và…

Giải quyết tình trạng mất an ninh nước ở Đông Nam Á: Nguyên nhân và giải pháp

Giải quyết tình trạng mất an ninh nước ở Đông Nam Á: Nguyên nhân & Giải pháp Twitter LinkedIn Email Một báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới thiếu khả năng tiếp cận…

Nhà máy STP công nghiệp cải tiến: Giải pháp bền vững cho nhà sản xuất

Nhà máy STP công nghiệp đổi mới: Giải pháp bền vững cho các nhà sản xuất Email Twitter LinkedIn Sản xuất thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ, tạo việc làm cho hàng triệu người. Năm 2018, các doanh nghiệp này tuyển dụng 11.9…

Genesis Water Technologies & Tonkin+Taylor thiết lập quan hệ đối tác xử lý nước và nước thải ở New Zealand và khu vực Thái Bình Dương

Genesis Water Technologies và Tonkin + Taylor thiết lập quan hệ đối tác xử lý nước và nước thải ở New Zealand và khu vực Thái Bình Dương Email Twitter LinkedIn …