4 Công nghệ xử lý nước được sản xuất để đáp ứng các quy định

4 Công nghệ xử lý nước được sản xuất để đáp ứng các quy định Twitter LinkedIn Email Chỉ riêng ở Hoa Kỳ, sản lượng dầu khí đang tăng vọt. Trong hai lần đầu…

Xử lý nước chảy ngược trong lưu vực Permi: Một nghiên cứu điển hình cho một công ty khai thác dầu khí lớn

Xử lý nước chảy ngược ở lưu vực Permian, TX: Nghiên cứu điển hình từ một công ty dầu khí lớn E&P Chia sẻ trên facebook Facebook Chia sẻ trên twitter Twitter…

Hệ thống nước UF đã giúp các công ty dầu khí tái sử dụng nước của họ như thế nào

Hệ thống cấp nước của UF đã giúp các công ty dầu khí tái sử dụng nước của họ như thế nào Chia sẻ trên facebook Facebook Chia sẻ trên twitter Twitter Chia sẻ trên linkedin…

Đông tụ điện cung cấp một giải pháp tiết kiệm nước được sản xuất cho các công ty dầu khí

Electrocoagulation Cung cấp giải pháp kinh tế cho nước sản xuất cho các công ty dầu khí Chia sẻ trên LinkedIn LinkedIn Chia sẻ trên twitter Twitter Chia sẻ trên facebook Facebook Chia sẻ…