Tái sử dụng nước thải sinh hoạt

Gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa trên toàn thế giới đang làm gia tăng căng thẳng đối với tài nguyên nước sạch và khiến việc xử lý nước thải sinh hoạt trở nên cấp thiết hơn.

Ngoài ra, chi phí nước tăng do khan hiếm nước ngày càng tăng và việc thực hiện các quy định môi trường chặt chẽ hơn để giảm giới hạn xả nước thải đang đòi hỏi các thành phố, cộng đồng và các nhà phát triển tìm kiếm các giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt sáng tạo và hiệu quả.

Genesis Water Technologies cung cấp các giải pháp xử lý mô đun chuyên dụng này để hỗ trợ các thành phố và cộng đồng trong việc giảm lượng nước thải của bạn, giảm chi phí vận hành, đồng thời tăng chất lượng nước thải sinh hoạt để duy trì tuân thủ quy định.

Quản lý chất lượng nước thải và chiến lược tái sử dụng nước thải sẽ được yêu cầu phải được thực hiện, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển trên khắp châu Phi, châu Á và châu Mỹ Latinh để giảm tỷ lệ đáng báo động về tình trạng khan hiếm nước và ô nhiễm nước do xả nước thải vào các nguồn cung cấp nước uống ở các khu vực này .

Genesis Water Technologies có thể sản xuất và cung cấp các giải pháp hệ thống cụ thể được tích hợp vào một giải pháp hệ thống hoàn chỉnh hoặc được trang bị thêm vào một hệ thống hiện có để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đóng vai trò là đối tác kỹ thuật với đối tác EPC địa phương đủ điều kiện để cung cấp giải pháp hệ thống chìa khóa trao tay cho cộng đồng, thị trấn hoặc thành phố của bạn.

Công nghệ xử lý và tái sử dụng nước thải nổi bật cho các thành phố / cộng đồng

Xử lý nước thải điện


Khử trùng UV
hệ thống

Công nghệ xử lý sinh học MBBR

Hệ thống lọc nước cấp ba

Xử lý nước
Medias & Flocculants

Làm thế nào chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện hoạt động xử lý nước thải của cộng đồng của bạn?

Chúng tôi mong muốn được làm việc với bạn để thảo luận về các yêu cầu xử lý và tái sử dụng nước thải cụ thể của cộng đồng của bạn để đóng góp tích cực vào lợi ích kinh tế và môi trường của cộng đồng của bạn ở Hoa Kỳ hoặc ở nước ngoài.

Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào các giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt của chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?