Sản xuất Xử lý nước

Các công ty sản xuất ngày nay hoạt động trong một môi trường ngày càng thách thức, trong đó việc xử lý nước công nghiệp là cực kỳ quan trọng.

Những thách thức này bao gồm, đáp ứng các nghĩa vụ môi trường, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động và cắt giảm chi phí vận hành và bảo trì.

Những thách thức khác bao gồm ảnh hưởng của tình trạng khan hiếm nước và các quy định xả thải ngày càng nghiêm ngặt đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều nước này.

Quản lý hiệu quả, tái sử dụng và tái chế nước và nước thải là một cách có lợi ích gấp ba cho các khách hàng công nghiệp của chúng tôi. Những lợi ích này bao gồm, giảm chi phí xả thải, giảm chi phí nước nguồn và tác động tích cực đến môi trường.

Xử lý nước và nước thải & tái sử dụng liên quan đến việc xử lý nước cụ thể đến các thông số chất lượng nước nhất định. Nước nguồn công nghiệp này thường chứa một loạt các chất ô nhiễm hóa học, chất rắn hòa tan, chất rắn lơ lửng, các hợp chất hữu cơ và khoáng chất, kim loại, dung môi, muối, BOD, COD và các thành phần tiềm ẩn khác ở các mức độ độc hại khác nhau. Do sự phức tạp và các yêu cầu về chất lượng nước, cần phải có một phương pháp tiếp cận khung cụ thể cho từng loại nước thải theo ngành và ứng dụng.

Genesis Water Technologies cung cấp các dịch vụ tối ưu hóa quy trình và phát triển các công nghệ đã được chứng minh để xử lý nước và nước thải quy trình công nghiệp để xả hoặc tái sử dụng tuân thủ quy định.

Chúng tôi làm việc với các đối tác địa phương để giải quyết các vấn đề về xử lý nước và nước thải của các công ty công nghiệp hàng đầu trên khắp Hoa Kỳ và trên thế giới trong một số lĩnh vực bao gồm dệt, sơn / hóa chất, kim loại, dược phẩm, bột giấy / giấy và sản xuất trong số những lĩnh vực khác.

Dưới đây là các giải pháp GWT chuyên biệt để hỗ trợ tổ chức công nghiệp của bạn thực hiện các mục tiêu tái sử dụng & xử lý nước, đồng thời bảo vệ môi trường và cộng đồng nơi bạn hoạt động.

Ứng dụng xử lý nước công nghiệp

Giải pháp xử lý nước công nghiệp nổi bật

Lọc ly tâm tự làm sạch

Hệ thống đốt điện

Quá trình oxy hóa nâng cao

Thẩm thấu ngược

Chúng tôi có thể giúp bạn cải thiện hoạt động xử lý nước của các công ty công nghiệp của bạn.

Genesis Water Technologies có chuyên môn và kiến ​​thức về ứng dụng để cung cấp các dịch vụ tối ưu hóa quy trình và các giải pháp xử lý nước tiên tiến, bền vững cho các công ty công nghiệp. Các giải pháp xử lý này có thể được tích hợp vào quy trình xử lý nước mới hoặc hiện có để tối ưu hóa chất lượng nước đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Sách giới thiệu về lĩnh vực sản xuất

Đặt câu hỏi hoặc bắt đầu giải quyết các thách thức về xử lý sản xuất chuyên biệt của tổ chức bạn ngay hôm nay!