Xử lý nước thải MBBR

GWT Mbio MBBR là một công nghệ xử lý nước thải sinh học tiên tiến, đáng tin cậy dành cho các công ty và công nghiệp cấp nước trên khắp Hoa Kỳ và trên thế giới.

Quy trình xử lý nước thải GWT Mbio MBBR là gì?

Quy trình màng sinh học chuyển động GWT Mbioᵗᵐ (MBBR) là quy trình xử lý nước thải sinh học dạng màng cố định tiên tiến sử dụng chất mang màng sinh học chuyên dụng lơ lửng trong các bể sục khí hoặc bể phản ứng được cấu hình cụ thể. Mỗi chất mang màng sinh học nổi được thiết kế để xử lý việc giảm BOD, COD, TSS và một số chất ô nhiễm gây ô nhiễm khác được hấp thụ và oxy hóa thông qua các vi sinh vật phát triển trên các chất mang màng sinh học này.

Quy trình xử lý nước thải sinh học GWT Mbio hoạt động như thế nào?

GWT Mbioᵗᵐ MBBR bao gồm một bể hoặc bể sục khí chứa môi trường sinh học được thiết kế đặc biệt chìm và chảy tự do. Diện tích bề mặt cao của môi trường sinh học Mbioᵗᵐ cung cấp nhiều bề mặt cho vi khuẩn phát triển và sinh sôi.

Một ống dẫn khí bằng thép không gỉ kết nối hệ thống khuếch tán tia GWT AB được thiết kế đặc biệt ở đáy bể hoặc bồn chứa nước thải cung cấp đủ oxy hòa tan cho quá trình oxy hóa và giảm ô nhiễm nước thải thông qua việc sử dụng máy thổi khí bên ngoài. Một lưới lưới thô phía trên bộ khuếch tán giúp loại bỏ nguy cơ các chất mang sinh học bị mắc kẹt dưới đáy của bồn do tác động trộn nhanh của bộ khuếch tán.

Một tấm lưới lọc bằng kim loại hoặc FRP bằng thép không gỉ được sử dụng ở đầu ra của bể sục khí cho phép nước đã xử lý chuyển sang giai đoạn sau làm sạch của quy trình xử lý trong khi vẫn giữ lại các chất mang sinh học bên trong bể.

Quy trình xử lý nhỏ gọn này không yêu cầu đường ống bùn hoạt tính hồi lưu.

Ưu điểm của giải pháp xử lý nước thải mô đun bền vững GWT Mbio:

Giải pháp xử lý sinh học GWT Mbio MBBR có các ứng dụng cụ thể trong các ngành công nghiệp sau:

GWT Mbio MBBR Giải pháp & Dịch vụ Xử lý Sinh học:

GWT MBBR (Trình bày hệ thống Bioreactor di chuyển mô-đun)

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?