Hệ thống xử lý nước & nước thải mô-đun

Genesis Water Technologies là một công ty giải pháp kỹ thuật xử lý nước toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã giành được giải thưởng với năng lực sản xuất dành riêng cho việc xử lý nước uống và nước thải bằng công nghệ xử lý mô-đun chuyên dụng GWT.

Mỗi giải pháp mà Genesis Water Technologies phát triển đều được tùy chỉnh phù hợp với ứng dụng. Chúng tôi tin rằng việc điều chỉnh hệ thống mô-đun của chúng tôi là một cách tối ưu hóa để giải quyết các nhu cầu cụ thể của từng ứng dụng khách hàng riêng lẻ.

Công nghệ xử lý nước uống

Thẩm thấu ngược

Công nghệ siêu lọc

Xử lý nước thải
Công nghệ

Di chuyển lò phản ứng màng sinh học (MBBR)

Quá trình oxy hóa nâng cao

Lọc ly tâm tự làm sạch

Tìm hiểu những gì chúng tôi có thể làm cho tổ chức của bạn.