Về Chúng Tôi

Đổi mới trong nước là những gì Genesis Water Technologies được thành lập.

Về Chúng Tôi

Genesis Water Technologies là công ty dẫn đầu từng đoạt giải thưởng về các giải pháp tái sử dụng nước uống & nước thải chuyên dụng. Chúng tôi chuyên phục vụ các ngành công nghiệp và cộng đồng trên toàn thế giới trong việc đáp ứng các thách thức về chất lượng nước của họ thông qua các giải pháp và dịch vụ xử lý tiên tiến được thành lập dựa trên sự đổi mới và hợp tác.

Mục tiêu của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng công nghiệp và thương mại giải quyết các vấn đề xử lý nước và nước thải của họ, đồng thời duy trì việc tuân thủ các quy định của chính phủ và các tác động của tình trạng khan hiếm nước.

Chúng tôi giúp khách hàng thành phố, chính phủ và phi chính phủ với những thách thức về nước uống và nước thải với các chất gây ô nhiễm nước mới nổi và khan hiếm nước.

Dịch vụ & Giải pháp của chúng tôi

(Công nghiệp / Thương mại / Thành phố)

 Dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật Tối ưu hóa Quy trình Nước uống & Nước thải

Giải pháp tái sử dụng nước / nước thải mô-đun tiên tiến GWT

Tích hợp hệ thống được thiết kế & Phương thức điều trị chuyên biệt

Chúng tôi làm việc với ai

Chúng tôi hợp tác với các đối tác xây dựng dân dụng & tư vấn có đủ năng lực, đại diện ưu tú và các đối tác xây dựng EPC trên toàn thế giới để cung cấp các giải pháp xử lý nước & nước thải cho khách hàng trong các lĩnh vực công nghiệp sau:

Tại sao nó hoạt động

Khi bạn hợp tác với Genesis Water Technologies, bạn đang làm việc với các đối tác đổi mới kỹ thuật của mình. Thông qua các giải pháp xử lý nước và nước thải tiên tiến, sáng tạo của chúng tôi, hợp tác với chúng tôi sẽ cho phép công ty hoặc cơ quan chính phủ của bạn duy trì sự tuân thủ quy định, thu hút các bên liên quan và chống lại các tác động của khan hiếm nước một cách bền vững để đáp ứng nhu cầu của bạn trong nhiều năm tới.

Điều gì làm cho chúng ta khác biệt

Đổi mới là chìa khóa cho mọi thứ chúng tôi làm. Chúng tôi tập trung vào vai trò là đối tác kỹ thuật của các đối tác xây dựng và kỹ thuật dân dụng để phục vụ khách hàng thành phố và thương mại / công nghiệp để biết nhu cầu cụ thể của bạn và cung cấp các giải pháp xử lý nước tiên tiến, chuyên biệt, đáp ứng các nhu cầu cụ thể này trong tương lai.

Đổi mới để chống lại sự khan hiếm nước

Genesis Water Technologies là công ty đi đầu trong các giải pháp tái sử dụng nước & nước thải chuyên dụng cho ngành công nghiệp và cộng đồng trên toàn thế giới.

BỀN VỮNG

Tại Genesis Water Technologies, chúng tôi tin rằng một doanh nghiệp bền vững phụ thuộc vào sức sống kinh tế, công bằng xã hội và môi trường tự nhiên lành mạnh. Chúng tôi không xem các mục tiêu này là loại trừ lẫn nhau, nhưng liên kết chặt chẽ. Là lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi cam kết phát triển và thực hiện các hoạt động kinh doanh bền vững, đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không ảnh hưởng đến phúc lợi của các thế hệ tương lai. Chúng tôi cam kết tiếp tục phát triển các chiến lược nội bộ cho phép chúng tôi tiến tới sự bền vững trong khi nâng cao giá trị được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi.

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?