Electrocoagulation - Nước uống

Các hệ thống xử lý nước đốt điện chuyên dụng của GWT có một số lợi thế so với đông máu hóa học thông thường cho các ứng dụng nước uống.

Một trong những vấn đề hàng đầu mà thế giới hiện nay phải đối mặt là khả năng tiếp cận nguồn nước sạch và an toàn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần 1.1 tỷ người không được tiếp cận với nguồn nước uống sạch.

Với dân số thế giới ngày càng tăng và ảnh hưởng của tình trạng khan hiếm nước trở nên dễ dàng được biết đến, cần có các giải pháp quản lý và xử lý nước bền vững, tiên tiến hơn, kinh tế hơn và bền vững hơn.

Công nghệ bền vững này sử dụng một quá trình điện hóa hiệu quả cao liên quan đến điện và kim loại không hy sinh và hy sinh để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi nguồn cung cấp nước theo cách thân thiện với môi trường.

Những lợi thế của quá trình bao gồm:

Làm việc cùng với các thành phố tự trị vừa và nhỏ tập trung, cộng đồng và các cơ quan chính phủ cũng như các đối tác bán hàng và kỹ thuật địa phương của chúng tôi trên khắp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới, chúng tôi hỗ trợ các tổ chức của bạn đáp ứng các mục tiêu về chất lượng nước uống của bạn.

Các giải pháp đốt điện của GWT đã là công cụ trong việc xử lý các chất gây ô nhiễm sau:

Chúng tôi mong được làm việc với bạn để thảo luận về các yêu cầu cụ thể này. Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để tìm hiểu làm thế nào các giải pháp xử lý nước uống EC chuyên dụng của chúng tôi có thể giúp bạn đạt được mục tiêu của mình.

Hệ thống điện hóa chuyên dụng GWT

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?