Nghiên cứu điển hình

Ngành năng lượng

Power Generation

Nghiên cứu trường hợp nước cấp nồi hơi - Cơ sở sản xuất điện

Công nghiệp dầu khí

Tái sử dụng nước - Công nghiệp dầu khí

Quá trình hóa dầu

Tái sử dụng nước - Công nghiệp dầu khí

Ngành nông nghiệp

Chế biến nông nghiệp

Vườn ươm nhà máy nông nghiệp

Ngành thực phẩm và đồ uống

Chế biến đồ uống (Cơ sở rượu & sữa)

Giải pháp đốt điện

Rượu chưng cất rượu

Khử trùng công nghệ tia cực tím

Ngành hạ tầng thành phố

Khử nước biển

Cơ sở hạ tầng nước - Khử muối nước biển

Tái sử dụng nước thải sinh hoạt

Tái sử dụng nước phi tập trung

Nghiên cứu trường hợp xử lý nước kiosk nhân đạo - Haiti

Xử lý nước Kiosk Nhân đạo - Haiti

Ngành khách sạn & xây dựng

Nước xám khách sạn / Tái sử dụng nước quá trình

Khu công nghiệp

Công nghiệp giấy và bột giấy

Quy trình bột giấy lũy tiến

Sơn bột màu

Tái sử dụng nước bền vững trong ngành công nghiệp bột màu

Xử lý nước thải dệt may

Tái sử dụng nước bền vững trong ngành dệt may

Quan tâm đến các giải pháp xử lý nước bền vững của Genesis Water Technologies?