Các loại đèn UV phổ biến để khử trùng tia cực tím

Các loại khử trùng bằng tia cực tím phổ biến (đèn UV) để khử trùng nước không hóa chất Chia sẻ trên twitter Twitter Chia sẻ trên linkedin LinkedIn Chia sẻ trên email Email Chia sẻ…

GWT đã giúp các tổ chức công nghiệp và thành phố thực hiện khử trùng bằng tia UV như thế nào để xử lý dòng nước của họ?

GWT đã giúp các tổ chức công nghiệp và thành phố như thế nào để thực hiện khử trùng bằng tia UV để xử lý các dòng nước của họ? Chia sẻ trên facebook Facebook Chia sẻ trên twitter…

Genesis Water Technologies tham gia vào thử thách PFAS với giải pháp điều trị sáng tạo

Genesis Water Technologies Tham gia Thử thách PFAS với Giải pháp Xử lý Sáng tạo Chia sẻ trên facebook Facebook Chia sẻ trên twitter Twitter Chia sẻ trên linkedin LinkedIn Chia sẻ trên…