Genesis Water Technologies nhận Giải thưởng Sáng tạo Bắc Mỹ năm 2020

Genesis Water Technologies Nhận Giải thưởng Đổi mới Bắc Mỹ năm 2020 - Khử muối trong nước biển Chia sẻ trên twitter Twitter Chia sẻ trên LinkedIn LinkedIn Chia sẻ trên email Email Genesis Water…

Genesis Water Technologies Được trao giải SBA Nhà xuất khẩu của Năm 2020

Genesis Water Technologies được trao giải SBA Nhà xuất khẩu của năm 2020 Chia sẻ trên LinkedIn LinkedIn Chia sẻ trên twitter Twitter Chia sẻ trên email Email SBA uy tín…

Một ý tưởng tổng thể về xử lý nước thải sinh hoạt

Trước khi đề xuất bất kỳ lời khuyên hay hướng dẫn nào về xử lý nước thải sinh hoạt, trước tiên chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của nó. Nước thải là thuật ngữ liên quan đến mô tả…