Tối ưu hóa xử lý nước thải công nghiệp ở Mexico - Quy định chặt chẽ hơn và khan hiếm nước

Xử lý nước thải công nghiệp Mexico
E-mail
Twitter
LinkedIn

Tình trạng khan hiếm nước ở nhiều bang của Mexico và thiếu các giải pháp thúc đẩy nguồn cung cấp nước đã buộc các công ty công nghiệp phải thực hiện và tối ưu hóa việc xử lý nước thải công nghiệp ở Mexico trong toàn bộ các công ty của họ.

Các yêu cầu về tối ưu hóa, trang bị thêm và bổ sung các hệ thống xử lý mới để cho phép tái chế và tái sử dụng nước đã trở nên cực kỳ quan trọng đối với các công ty công nghiệp trên khắp Mexico trong những điều kiện này.

Với các yêu cầu liên quan đến việc tuân thủ quy định đối với luật xả nước mới, NOM-001 đã qua năm ngoái, các công ty từ các ngành khác nhau trên khắp Mexico đã bày tỏ mong muốn được hỗ trợ để đáp ứng các tiêu chuẩn mới này.

Bằng cách đầu tư vào các sáng kiến ​​mới hoặc trang bị thêm này cho các quy trình xử lý nước của họ, các công ty đã nhận thấy rằng họ có thể sử dụng các nguồn nước bổ sung này để chống lại các tác động của căng thẳng nước trong hoạt động của họ.

Một số khu vực trên khắp đất nước Mexico đang phải chịu đựng tình trạng hạn hán và các công ty công nghiệp đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào các cơ sở cấp nước thành phố và đang tìm kiếm các nguồn thay thế. Trong những trường hợp này, các sáng kiến ​​tái chế và tái sử dụng nước là những giải pháp thay thế cấp nước hiệu quả có thể tối ưu hóa doanh thu của công ty đồng thời cho phép công ty công nghiệp đáp ứng các mục tiêu về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG) đang trở nên quan trọng hơn gần đây.

Luật NOM-001 của Mexico là gì và nó ảnh hưởng như thế nào đến các công ty công nghiệp?

Đạo luật được thông qua gần đây này cung cấp các quy định lớn hơn về các thông số xả nước thải vào các vùng nước. Quy định này ảnh hưởng đến tất cả các ngành trong các công ty nhằm tối ưu hóa hoặc trang bị thêm hệ thống hiện tại của họ để tuân thủ các tiêu chuẩn mới này.

Quy định này cho phép các công ty công nghiệp đầu tư vào việc tối ưu hóa xử lý nước thải công nghiệp ở Mexico áp dụng nhanh hơn, tập trung vào các sáng kiến ​​tái sử dụng và tái chế nước nhằm tận dụng các nguồn nước bổ sung mà họ hiện đang thải ra.

Nhiều công ty không tuân thủ các quy định này đang làm việc với các công ty như Genesis Water Technologies để hỗ trợ họ trang bị thêm / tối ưu hóa các quy trình xử lý nước thải hiện có của họ để bao gồm các công nghệ xử lý nước thải tiên tiến bền vững và sáng tạo.

Những ngành công nghiệp nào đang áp dụng xử lý nước thải công nghiệp tiên tiến ở Mexico để tái sử dụng & tái chế nước và những công nghệ nào đang được thực hiện?

Ở Mexico, có một số ngành công nghiệp đang tận dụng các sáng kiến ​​tái sử dụng nước để chống lại tác động của căng thẳng về nước, thay đổi các quy định cũng như hướng tới sự bền vững.

Điều này đặc biệt rõ ràng trong các ngành công nghiệp ô tô, năng lượng và chế biến thực phẩm và đồ uống, vốn đang chịu áp lực bảo tồn các nguồn nước ngầm có thể được sử dụng bởi các công ty cung cấp nước Mexico để cung cấp nước uống cho người dân Mexico.

Có một số công nghệ đang được thực hiện bởi các công ty trong các ngành công nghiệp này để chống lại những rủi ro cấp nước này và các chi phí liên quan đến hoạt động của họ. Chúng bao gồm cả những công nghệ điện hóa, các công nghệ tạo bông / keo tụ tiên tiến, cũng như các công nghệ hệ thống màng.

Genesis Water Technologies đi đầu trong đổi mới, làm việc với các nhà thầu có trình độ và kinh nghiệm trong nước, các công ty tư vấn xây dựng dân dụng và các công ty công nghiệp ở Mexico để hợp tác với họ trong việc cung cấp các công nghệ xử lý EC bền vững, cũng như của chúng tôi Zeoturb chất kết tụ chất lỏng hữu cơ sinh học, giải pháp khử trùng và lọc chất lỏng oxy hóa tiên tiến.

Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách Genesis Water Technologies có thể hỗ trợ bạn với các công nghệ xử lý tái sử dụng và tái sử dụng nước để chống lại căng thẳng về nước, giảm chi phí và duy trì tuân thủ quy định? Liên hệ với các chuyên gia xử lý nước & nước thải tại Genesis Water Technologies, Inc. +1 321 280 2742 hoặc liên hệ với chúng tôi qua email theo địa chỉ khách hàng hỗ trợ@genesiswatertech.com để thảo luận về ứng dụng cụ thể của bạn.